info@consolvancells.com

 

670580910

Mètode Consulting "amb C de Consol"

1.Conversa

2.Consultoria

3. Creació

4. Comunicació

"No hi ha dues empreses iguals i per tant cap marca és igual a una altra.

Però els quatre pilars de Conversa, Consultoria, Creació i Comunicació es mantenen en tots els casos.”

1.

Conversa
Escoltar, analitzar i diagnosticar.

C

1a reunió: Presentació

Escoltar el client sobre l'estat de la qüestió i els seus reptes actuals. Posterior lliurament i aprovació del pressupost.

2a reunió: Questionari personalitzat

A emplenar pel client durant els dies posteriors, amb ANÀLISI la situació des de diferents prismes, per fer un DIAGNÒSTIC de la situació.

 1. Els inicis de l’empresa, la finalitat, els frens i les fortaleses. Experiència en comunicació de la marca, èxits i fracassos.
 2. Conversar sobre el valor diferencial de l’empresa, els seus productes i serveis. DAFO.
 3. Anàlisi del sector i les tendències del futur, amb les seves amenaces i oportunitats per a la marca.
 4. Identificar la competència més propera, amb la seva visibilitat i presència digital. Mapa de percepció.
 5. Audiències. Llistar els grups d’interès interns i externs i les formes de comunicació amb tots ells.
 6. Desxifrar-ne el propòsit, la visió i la missió. Fem conscient el propòsit de la marca com a llavor i brúixola de l’estratègia posterior.

2.

Consultoria
Dissenyar el pla estratègic

C

Pensament estratgic

A partir d'aquest briefing, procés de CONSULTORIA, amb la informació recollida per dissenyar l'estratègica a desenvolupar, com a RESPOSTA AL REPTE PRESENTAT.

Creació

Tot això condueix a la DEFINICIÓ de lestratègia dIMPULS de marca amb els apartats següents:

 1. L’encàrrec
 2. Qui som, DAFO, context, tendències, competència, stakeholders.
 3. Propòsit. Identificar el propòsit i la història. Per què fem el que fem.
 4. On volem estar d’aquí a 12 mesos.
 5. Pla d’acció. Com ho farem. Creació de contingut. Proposta de línies estratègiques de branded content, coherents i diferenciades. On ho farem? Difusió de continguts. Definició de canals i suports dacord a les diferents audiències on i off.
 6. Indicadors. Com mesurem lèxit de l’estratègia. Indicadors clau de rendiment. KPI’s.

3.

Creació
Presentar el pla estratègic alineat amb el propòsit.

C

Redacció

del document segons l'encàrrec:

 1. Estratègia d’ impuls de la marca
 2. Estratègia de dinamizació de la marca
 3. Estratègia de direcció de comunicació externa de la marca

3a reunió. Entrega i aprovació de l'Estratègia

Reunió de PRESENTACIÓ DE L'ESTRATÈGIA, proposta, aprovació i entrega.

Fi de l'ESTRATÈGIA D'IMPULS al cap de mínim 3 mesos.

4.

Comunicació.
Dissenyar i executar el Pla dacció.

C

I accompany the company to build its branding from the inside out, working as a team with the company professionals assigned to the project, to project the brand, its purpose and its differential value to all its audiences, internal and external.

4a reunión. Cap al Pla d'acció

Si es considera adequat, convocarem una quarta reunió per proposar el DISSENY, EXECUCIÓ i SEGUIMENT PLA D'ACCIÓ corresponent a l'estratègia. Nou pressupost a aprovar.

Proposta Pla d'acció

amb els apartats següents:

 1. Full de ruta de la proposta estratègica per dinamitzar la teva marca.
 2. Creació de continguts. Proposta de línies estratègiques de branded content, coherents i diferenciades.
 3. Difusió de continguts. Marquem el protocol de comunicació necessària on i off.
 4. Cronograma de les accions a realitzar.
 5. Distribució de responsabilitats.
 6. Valoració econòmica del pla d’acció. 
 7. Seguiment i adaptació al canvi – work in progress.
 8. Mesurament de resultats i indicadors. 

5a reunió. Lliurament i aprovació del Plan de acció

Reunió de PRESENTACIÓ DE L'ESTRATÈGIA, proposta, aprovació i entrega.
A valorar l'execució i seguiment del pla d'acció a través d'un nou pressupost.

Fi de l'ESTRATÈGIA DE DINAMITZACIÓ al cap de mínim 6 mesos.