info@consolvancells.com

 

670580910

Mindfulness

La primera porta la va obrir el meu pare fa molt anys quan ens va regalar a tots els germans una escultura seva, amb aquesta dedicatòria:

“¡No corras, ve despacio, que donde tienes que ir es a ti solo, ve despacio, no corras, que el niño de tu yo, recién nacido eterno, no te puede seguir!

Juan Ramón Jiménez (Eternidades, 1918)

Des de llavors ença, com les ones a la platja de la vida, van i venen experiències, retirs, lectures i mestres que t’acosten a la llum de tu mateix.

“There is nothing mind can do that cannot be better done in the mind’s immobility and thought-free stillness.When mind is still, then truth gets her chance to be heard in the purity of the silence.” Sri Aurobindo

“Todo cambia menos el que se da cuenta”, Antonio Blay, Ser

Els 1,4M de visites a aquest link mostren la necessitat que hi ha d’acostar-se al Mindfulness aquest cop, amb John Kabat-Zinn

“So when you are listening to somebody, completely, attentively, then you are listening not only to the words, but also to the feeling of what is being conveyed, to the whole of it, not part of it.” Jiddu Krishnamurti 

Seguim caminant.