info@consolvancells.com

 

670580910

L’empresa social: set principis bàsics

Amb temps per llegir, repesco la llista de l’Evernote i em decideixo.


Las empresas sociales, de Mohammad Yunus, recomanació d’una Amiga.
Son temps de canvis, i la seva lectura es fa enriquidora in crescendo, if possible!
Us en faig un tast.

Mohammad Yunus va ser el creador del concepte EMPRESA SOCIAL

“Un nou tipus de negoci, fora del món de la obtenció de guanys, que te per objectiu resoldre un problema social amb els mètodes dels negocis, incloses la creació i venda de productes i serveis. Una companyia sense guanys ni pèrdues amb un objectiu social.”

Mohammad Yunnus i Hans Reitz van elaborar els set principis de l’empresa social:

1. L’Objectiu és superar la pobresa, o resoldre un o més problemes que amenacen a la població i a la  societat (com educació, salut, accés a la tecnologia, medi ambient), no maximitzar beneficis.
2. L’Empresa aconseguirà sostenibilitat financera i econòmica.
3. Els Inversors recuperen només els diners invertits. No reben cap dividend que superi la Inversió inicial.
4. Quan es torna la quantitat invertida, el benefici romandrà a la empresa per ampliació i millores
5. L’empresa sera ambientalment conscient.
6. La mà d’obra rep un salari millor que les condicions de treball estàndard.
7. ¡Fes-ho amb alegria!